O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)

Knihovny Vám nabízí nejen rozmanité služby, ale také příjemné prostředí pro Váš volný čas:

  • Navštivte akce, které pro Vás připravujeme.
  • Vychutnejte si klid v naší čítárně.
  • Přijďte si jen tak posedět a odpočinout, nebo přemýšlet a tvořit.
  • Naplánujte si setkání s přáteli a známými.

Z našich fondů si určitě vyberete. Najdete zde vše od časopisů, domácí i zahraniční beletrie přes dětskou literaturu, sci-fi a fantasy, hobby publikace, turistické průvodce až po slovníky a populárně naučnou a odbornou literaturu.

Samozřejmě se můžete připojit k Internetu.

Podrobněji v sekci Služby.

S výběrem, obsluhou počítače i jakýmkoli jiným dotazem Vám rádi pomůžeme!

Historie Místní knihovny Rozstání od roku 1954 do roku 2002  

Ze vzpomínek knihovníka p. Bedřicha Kubra

Převzal jsem funkci knihovníka v Rozstání po svém přeložení z Hamru na Jezeře  na dvoutřídní školu  v Doleních Pasekách. Do roku 1954 vedl knihovnu p. Honzejk, který skončil  pro onemocnění a stáří.

Knihovna se nacházela v přízemí Kampeličky - Rozstání čp.1. Místnost byla tmavá, vlhká, světlo přicházelo dvěma malými zamřížovanými okny. Vybavení tvořilo 6 dřevěných regálů, kterým chyběla zasouvací skla.

Knižní fond se skládal převážně ze starých,  opotřebovaných výtisků z období první republiky. Doplňovaly je vázané ročníky časopisů z ještě starší doby. Nejvíce byla zastoupena spisovatelka našeho kraje Karolina Světlá.

Po likvidaci obchodu "U Víta" se knihovna stěhovala do pronájmu v jeho prostorách. Místnost byla malá, bez oken, se zabedněnou bývalou výlohou. Knih mezitím přibylo, okresní knihovna dodala nové kovové regály. Stará periodika se přesto nevešla a musela se prodat jako papír do sběru.

Po sloučení obcí Rozstání a Světlá pod Ještědem se knihovna stěhovala znovu. Tentokrát do obecního domu čp.105, kde býval MNV Rozstání. V prvním poschodí jsme získali dvě suché, světlé místnosti. Problém byl se špatnou podlahou, vysoké skladové regály se musely zajistit proti pádu. Provedla se výměna oken, dveří, vymalovalo se, každá kniha se musela otřít od prachu.

Určitou dobu se vybíralo od dospělých čtenářů půjčovné 10 haléřů za knihu. Výpůjčky se zapisovaly do čtenářské legitimace. Hodně času zabralo balení knih do papíru, později do folie, jejich třídění a číslování. Okresní knihovna pomáhala doplňováním fondu, balením a zapůjčováním knih VF.

Otevřeno bylo původně v pondělí od 16 do 18 hodin. V dalších letech se půjčování posunulo na úterý. Docházeli k nám i čtenáři z Hodek a Janova Dolu. Funkce knihovníka byla zprvu čestná, až po letech byl knihovník placen obecním úřadem.

V tomto stručném přehledu chybí přesná data. Už dlouho mi neslouží paměť a nemám potřebné doklady."

Podle vyprávění pana Bedřicha Kubra zapsala Soňa Čermáková